ЗАЧЛЕНИ СЕ ВО ЗПРМ

СТАНИ ЧЛЕН И ЗГОЛЕМИ СИ ЈА ВИДЛИВОСТА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Зачленувањето во ЗПРМ е лесно и едноставно. Следи ги упатствата подолу и стани член

Зачлени се во зпрм

Следи ги чекорите подолу и стани член на ЗПРМ. Но, пред да се регистрираш ти препорачуваме внимателно да го прочиташ и Правилникот за зачленување во ЗПРМ, кој е достапен за преземање на следниот линк.

⦿

РЕГИСТРИРАЈ СЕ И НАПРАВИ СИ ПРОФИЛ

Направи си профил со притискање на копчето „Регистрација".

⦿

ПОПОЛНИ ЈА ПРИСТАПНИЦАТА

Откако ќе си направиш профил и ќе се најавиш, подолу или во менито Членско катче ќе можеш да пристапиш до Пристапницата. Кликни на неа и пополни ја.

⦿

ОДОБРУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО

Пополнетата пристапница ќе ја прегледа Комисијата за зачленување. Доколку сѐ е во ред, ќе ти биде одобрено членство и ќе добиеш известување од секретарот на ЗПРМ.

⦿

УПЛАТИ ЧЛЕНАРИНА

По одобрување на членството, следниот чекор е уплата на членарина, по што ќе се креира профил со твоите податоци меѓу останатите преведувачи и толкувачи на листата.

Членарината во износ од 1500 денари треба да се уплатат на сметка 210-0666562401-75 во НЛБ Банка АД Скопје (Цел на дознака: членарина за 2023 година).

ЗАЧЛЕНИ СЕ ВО ЗПРМ

СТАНИ ЧЛЕН И ИСКОРИСТИ ГИ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО

БРЗА НАВИГАЦИЈА

НАЈДИ ГО ТОА ШТО ТИ ТРЕБА

Кликни на иконите подолу за да се зачлениш, да најдеш преведувач или, пак, да прочиташ повеќе за нашето Здружение.

МИ ТРЕБА ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

Лесно пронајди го соодветниот преведувач или толкувач за твојот проект.

САКАМ ДА СЕ ЗАЧЛЕНАМ

Регистрирај се и направи го првиот чекор за зачленување во ЗПРМ.

САКАМ ДА ДОЗНААМ ПОВЕЌЕ ЗА ЗПРМ

Разгледај го нашето портфолио, за да дознаеш повеќе за нас и за нашето Здружение.

ПОРАКА ОД ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА

Порака од претседателката на ЗПРМ за младите преведувачи и толкувачи

„Членувањето во ЗПРМ е вистинска одлука за секој преведувач и толкувач, бидејќи преку Здружението добиваме можност да учиме едни од други и да се бориме за подобри услови за работа".

Ана Попова-Манасиевска, претседателка на ЗПРМ

ПРЕДНОСТИ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ

ОТКРИЈ ГИ ПРИДОБИВКИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗПРМ

Членовите во Здружението можат да искористат повеќе придобивки кои ќе им помогнат за развој на нивната кариера. Подолу се неколку од нив.

profile

ВАШ ПРОФИЛ НА МАТА.МК

Сите членови на ЗПРМ добиваат профил на листата со преведувачи и толкувачи на нашата мрежна локација. Со тоа стануваш достапен за сите кои ќе бараат преведувач или толкувач.

vote-yes

ПРАВО НА ГЛАС ВО ЗПРМ

Членовите на ЗПРМ имаат право на глас и право на учество во ограните на ЗПРМ. Со тоа имаат можност да земат активна улога во обликување на идните активности на Здружението.

credit-card

ПОПУСТИ ЗА КОТИЗАЦИЈА

Доколку си член на ЗПРМ, ќе имаш попусти на котизацијата за нашите конференции и работилници.

copyright

КОРИСТЕЊЕ НА ЛОГОТО

Членовите на ЗПРМ можат да го користат логото на Здружението, што претставува одлична препорака за квалитет, и знак за почитување на стандардите и професионален развој.

УСЛОВИ ЗА ЧЛЕНСТВО

5 СЕКТОРИ НА ПРЕВЕДУВАЧИ И ТОЛКУВАЧИ

Пред да започнеш постапка за зачленување, внимателно прочитај ги условите за секој од 4-те профили на преведувачи/толкувачи.

СТРУЧНИ ПРЕВЕДУВАЧИ

Услови за зачленување

Доказ за најмалку:

 • Навршени 2 години работен однос како стручен преведувач на полно работно време во последните 5 години (за вработените преведувачи), односно
 • 2.000 страници преведени во последните 5 години (за слободните преведувачи); и

3-4 препораки, во слободен формат, од клиенти и/или колеги (не мора да се од ЗПРМ).

КНИЖЕВНИ ПРЕВЕДУВАЧИ

Услови за зачленување

Доказ за преведени најмалку:

 • 200 страници драмски текст, или
 • 240 страници проза, или
 • 180 страници книжевна теорија, или
 • 1.000 стиха, како и
 • ИСБН/ЦИП (кога е применливо); и

3-4 рецензии (најмалку една од издавачот) што ќе ги опфатат следниве елементи:

 • кратка биографија со историја на објавени преводи;
 • навременост во извршувањето на дадениот превод;
 • соодветност на ритамот и стилот на авторот од изворниот во целниот јазик;
 • колку владеењето на целниот и на изворниот јазик е одразено во преводот;
 • почитување на нормите на целниот јазик и вештина на пренесување на идиоми, изрази и жаргон и создавање на соодветен ефект во целниот јазик; и
 • колку и како соработува со лекторите.

 

 

ТОЛКУВАЧИ

Услови за зачленување

Доказ за најмалку:

 • навршени 2 години работен однос како толкувач на полно работно време во последните 5 години (за вработените толкувачи, за сите видови толкување), односно
 • 75 дена толкување во последните 5 години (за слободните толкувачи, за сите видови толкување); и
 • 3-4 препораки, во слободен формат, од клиенти и/или колеги (не мора да се од ЗПРМ).

 

 

СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

Услови за судските преведувачи

Доказ дека подносителот е поставен за постојан судски преведувач за подрачје на определен основен суд, и тоа:

 • Решение издадено од Министерството за правда, постаро од 3 години, или
 • Потврда издадена од основен суд, постара од 3 години, при што: (староста на Решението, односно Потврдата се проверува според датумот кога е издаден самиот документ, односно со увид во Регистарот на судски преведувачи што се објавува на веб-сајтот на Министерството за правда; и)

доказ дека подносителот активно се занимава со судски превод, и тоа:

 • извод од Дневникот на судски преводи што го води подносителот, од кој може да се утврди дека подносителот врши најмалку 10 судски преводи годишно.

 

 

АУДИОВИЗУЕЛНИ ПРЕВЕДУВАЧИ

Услови за зачленување

Доказ за најмалку:

 • навршени 2 години работен однос како аудиовизуелен преведувач на полно работно време во последните 5 години (за вработените преведувачи), односно
 • 7.000 минути аудиовизуелен материјал преведен во последните 5 години (за слободните преведувачи);

примерок од 3 преведени играни/сериски/документарни/анимирани и сл. филмови, и тоа:

 • по 50 титли од секој; и

3-4 препораки, во слободен формат, од клиенти и/или колеги (не мора да се од ЗПРМ).