Златка Ѓорѓиева

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Златка Ѓорѓиева
075333708
превод
економија/деловно работење
англиски, германски
англиски, германски
македонски

Средно образование

                          Д.С.У. ,,Арсени Јовков’’ Скопје

                          * правен смер; насока – деловен секретар

Високо образование

                          Факултет за применети европски јазици (ФОН)

  • англиски, германски и руски јазик во бизнис и меѓународна

трговија

Комуникациски вештини      * практично комуницирање во текот на целокупното образование, како и едномесечен престој 2007 г. во Република Германија, и 2008 г. едномесечен престој во Република Англија заради подобрување на комуникацијата; самостојно вршење преводи од секаков вид.

Организациски способности    * способност за тимска работа; одговорност, навременост и прецизност во извршување на работните задачи.

Сертификати                    *Сертификат од Princes College 36 New Oxford Street, London WC1A 1EP, за добиено дополнително знаење по бизнис курс 2008 г. во Република Англија

                                                * Сертификат за овластен судски преведувач од  

                                                 од англиски на македонски и обратно.