Vesna Prodanovska-Poposka

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Весна Продановска-Попоска
076462909
превод, толкување
економија/деловно работење, медицина, наука, општествени науки, право  
англиски, бугарски
англиски, бугарски, македонски
англиски, бугарски, македонски

Работам хонорарно како судски преведувач и толкувач од 2005 година. Сум работела како толкувач со полно работно време на проект од 1 година. Во однос на писмените преводи освен документи работам и на превод на стручни/ научни трудови од областа на литературата, медицината и биотехнологијата. Исто така толкувам симултано и консекутивно на состаноци, работилници и конференции.