Весна Христова

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Весна Христова
070 706 573
превод, проверка на превод и лектура
економија/деловно работење, книжевност, маркетинг, меѓународни организации, општествени науки, право  
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски

Дипломиран филолог по англиски јазик и книжевност, Магистер по филолошки науки -  бизнис комуникации и превод. Хонорарен преведувач од 2016 год.