Сандра Лазаревска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Сандра Лазаревска
Член
071 234 832
превод, толкување
економија/деловно работење, животна средина, меѓународни организации, општествени науки, финансии
англиски, германски, македонски, српски
англиски, германски, македонски, српски
англиски, германски, македонски
англиски, германски, македонски, српски
англиски, германски, македонски
дипломиран толкувач по германски и англиски јазик овластен судски преведувач по германски и англиски јазик
This file has been removed.