Светлана Наумовска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Svetlana Naumovska
070352879
превод, толкување
дипломатија, меѓународни односи, книжевност, меѓународни организации, медицина, право  , уметност
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски

Преведувач и толкувач од англиски на македонски јазик и обратно. 10 годишно искуство како толкувач и преведувач во области: политика, дипломатија, меѓународни односи. Толкувач на бројни меѓународни конференции на највисоко парламентарно ниво.