[:mk]Огнена[:en]Ognena[:] [:mk]Никуљски[:en]Nikuljski[:]

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Огнена Никуљски
Член
00 389 78 483 539
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
економија/деловно работење, животна средина, книжевност, меѓународни организации, медицина, општествени науки, уметност, финансии
англиски, македонски, Српско-хрватски, шпански
англиски, македонски, српски, шпански
англиски, македонски, шпански
англиски, македонски, српски, шпански
англиски, македонски, шпански

Огнена е активна на полето на преводот и толкувањето над 30 години. Опсегот на нејзиниот личен и професионален интерес опфаќа многу области на активност, со посебен акцент врз литературни дела. Активно преведува на и од следните јазици: македонски, англиски, шпански, српски, а мајчин јазик и е македонскиот. Таа е претседател на Здружението на преведувачи и толкувачи на Македонија и претседател на Организациониот одбор на наградата за најдобар млад преведувач „Вавилон“. Таа се залага во својот професионален ангажман како преведувач и толкувач да ги зближува народите, културите и литературите од различно потекло. Дипломирала на шпански јазик и книжевност на Католичкиот универзитет во Перу. Најголем дел од нејзиниот професионален живот работела како професор по шпански јазик на универзитетот „Свети Кирил и Методиј„ во Скопје и на истиот универзитет ги предавала и предметите Американски културолошки студии и Симултано толкување од англиски на македонски и обратно.