[:mk]Надица[:en]Nadica [:] [:mk]Ѓошевска[:en]Gjosevska[:]

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Надица Ѓошевска
Член
389070556044
контрола на квалитет, превод, толкување
маркетинг, меѓународни организации, медицина, општествени науки, телекомуникации
англиски, македонски, српски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
Овластен судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно, превод од област на образование/општествени науки, право, медицина, војска... Наставник по англиски јазик, обучувач на наставници.