Marija Mileva

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Марија Милева
070 714 306
превод
економија/деловно работење
италијански
италијански, македонски
италијански, македонски

Родена 04.05.1971 во Виница, живеев и работев повеќе од 10 години во Италија. Во Виница работам повеќе од 12 години како овластен судски преведувач по италијански јазик со документи и литература од различни области.