Марија Ангеловска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Марија Ангеловска
075 378 929
превод, толкување, проверка на превод и лектура
животна средина, книжевност, маркетинг, општествени науки, право  , телекомуникации, уметност
англиски, македонски, Српско-хрватски, француски
англиски, македонски
англиски, македонски

Дипломиран рофесор по англиски јазик и книжевност, преведувач и толкувач и судски преведувач/толкувач од македонски на англиски јазик и обратно. Во моментов на студии по француски јазик и кножевност. Имам присуствувано на бројни обуки и конференции и двегодишно искуство со толкување на настани, конференции и обуки. Бидејќи предавам англиски во две училишта, преферирам да толкувам или работам на писмен превод со помал обем. Заинтересирана сум за уметност, книжевност, музика, филм, патување и животна средина.