[:mk]Љубица [:en]Ljubica[:] [:mk]Арсовска[:en]Arsovska[:]

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Љубица Арсовска
Член
+389 70 314 514
контрола на квалитет, превод, проверка на превод и лектура, толкување
економија/деловно работење, енергетика, животна средина, книжевност, општествени науки
англиски, босански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
англиски, македонски
англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
англиски, македонски
Преведувач со 30+ години професионално искуство во разни области, меѓу кои: економија, енергетика, текстилна индустрија, земјоделство, винарство, правен превод, политика, образование, психологија, филозофија, антропологија, човечки ресурси, екологија, управување со отпад и др. Објавени стручни преводи. Професионален конференциски симултан толкувач со над 150 толкувачки денови на конференции, семинари, работилници и на официјални средби. Јазици: англиски>македонски, македонски > англиски српски/хрватски > англиски/македонски Мајчин јазик: македонски Слободен преведувач/толкувач од 2007 Долгогодишно искуство во книжевен превод од и на англиски, од 1990 Главен уредник на списание „Културен живот“ од 1996. Објавени преводи од англиски на македонски: КНИГИ: Историја на жените на Запад, книга III, Евробалкан и Филозофски факултет, Скопје, 2016 Историја на жените на Запад, книга I (поглавја 7 и 8), Евробалкан и Филозофски факултет, Скопје, 2011 Компаративна книжевност, Теории на другоста, Евро Балкан Прес и Менора, Скопје 2007 (превод на мнозинството текстови) Аспекти на другоста, Зборник по културологија, (превод на мнозинството текстови), Евро Балкан Прес и Менора, Скопје 2007 Џорџ Сорос, Меурот на американската надмоќ, Евробалкан, Скопје, 2006 Стивен Рансиман, Падот на Константинопол, Слово, Скопје, 2003 Исаја Берлин, Четири есеи за слободата, Култура, Скопје, 2000 Карл Попер, Бедата на историцизмот , Слово, Скопје, 2001 Едвард Х. Кар: Што е историјата?, 1990, Култура, Скопје; Слово, Скопје, 2001 Сузан Сонтаг: Вљубеникот во вулканот, Детска радост, Скопје, 1996 Џорџ Сорос: Сорос за Сорос, Ми-Ан, Скопје 1999 Антропологија, Збирка на текстови, Догер, Скопје 1999 Тони Морисон: Најсиното око, Детска радост, Скопје, 1993 ДРАМИ: Роналд Харвуд, Квартет, изведен во МНТ (мала сцена) 2016 Харолд Пинтер: Неверство, изведен во Драмски театар Скопје 1996 и објавен во Различни гласови, Антологија на современата британска драма, 2003 и во Харолд Пинтер, Драми, Магор, 2014 Едвард Олби: Три високи жени, изведен во Драмски театар Скопје 1997 и во Битолски народен театар во 1998. Џ. Озборн: Обѕрни се во гневот (во Различни гласови, Антологија на современата британска драма, 2003) Тенеси Вилијамс, Мачка на жежок ламаринен покрив, изведен во Драмски театар Скопје 2003) Тенеси Вилијамс, Четири драми, КСЦ, 2015 Хозе Ривера, Марисол, Драмски театар Скопје, 2003 Лопе де Вега, Љубов и љубомора, изведен во Битолски народен театар Преводи од македонски на англиски: Илија Петрушевски: Македонија на стари карти, Детска радост (со Патриша Марш Стефановска) Сотир Голабовски: Македонско црковно пеење, томови 1,3 ,4, 5 и 6 Култура, Скопје (Со Пеги Рид) Димитар Башевски: Бунарот (со Пеги Рид), Култура, Скопје, 2003) Томислав Османли, Светилка за Ханука, раскази, Форум, 2008 (со Пеги Рид) Лилјана Дирјан, Светот мојот брат, книга песни 2011- половина книга (со Патриша Марш Стефановска), КСЦ 2015 Гордана Михаилова Бошњакоска, Бесконечното, книга песни, 2011 (со Пеги Рид) Ташко Георгиевски, Црвениот коњ, роман, КСЦ, 2014 (со Пеги Рид) Јагода Михајлова Георгиева, Индиго Бомбај (роман), со Пеги Рид (ТРИ, Скопје, 2010) Nobel vs. Nobel збирка песни од Лидија Димковска (со Пеги Рид); Do not Awake them with Hammers, збирка песни од Лидија Димковска (со Пеги Рид) Лидија Димковска, Црно на бело, 2016 Ристо Лазаров, Песни, 2015 Песни од Димитар Башевски, Радован Павловски, Лилјана Дирјан, Гордана Михаилова Бошњаковска и др., објавени во повеќе списанија во земјата и во странство.