Gabriela Georgievska

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Gabriela Georgievska
078 55 55 66 078 763 006
превод
економија/деловно работење, животна средина, меѓународни односи, меѓународни организации, општествени науки, право  , финансии
англиски, италијански
англиски, италијански, македонски
англиски, италијански, македонски

Диплома од Филолошки Факултет, Катедра за Англиски јазик и книжевност “Блаже Конески“ УКИМ- преведувачка насока, дополнително и наставна насока 2001.  Судски преводи од повеќе области.