Daniela Koleska

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Даниела Колеска
077 575 259
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
дипломатија, животна средина, меѓународни односи, меѓународни организации, општествени науки, право  
англиски, македонски, француски
англиски, македонски, француски
англиски, македонски, француски

Дипломиран толкувач по француски и англиски јазик на Катедрата за преведување и толкување. Мастер студии по преведување и локализација на факултетот Рен 2 во Франција. Овластен судски преведувач по француски јазик. 17-годишно искуство во превод и толкување на македонски, француски и англиски јазик.