Ана Попова Манасиевска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Ана Попова Манасиевска
Претседател
38970737001
превод, толкување
животна средина, маркетинг, меѓународни организации, медицина, општествени науки
англиски, македонски
англиски, македонски, српски
англиски, македонски
англиски, македонски, српски, шпански
англиски, македонски

Искусен преведувач и магистер по конференциско толкување за македонски и англиски јазик. Дипломиран филолог за македонски и англиски јазик, со повеќе од 20 години работно искуство. Работно исксутво како вработен преведувач/толкувач на проекти на ЕУ, САД и други меѓународни донатори, од 2012 слободен преведувач и толкувач на македонскиот пазар и во странство. Соработува со голем број македонски и меѓународни организации: УНДП, СЗО, УНХЦР, ИОМ, МЦМС, ИЧП и слично. Широко познавање на терминологија од областа на правото, медицина, ЕУ интеграција, климатски промени, заштита на животната средина. Судски преведувач за англиски и шпански јазик