Предлог за воведување паушално плаќање придонеси

На Третата меѓународна конференција 2015, Здружението на преведувачи го претстави моделот на самовработен преведувач/толкувач – физичко лице. Според овој модел, се предлага слободните преведувачи да не се обврзани да регистрираат своја фирма за да имаат здравствено осигурување и право на […]

ЗПРМ НА СРЕДБА СО СТУДЕНТИТЕ ОД ФЛФ

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ), во соработка со Катедрата за превод и толкување при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од Скопје организира средба за студентите со цел тие да се запознаат со ЗПРМ и да се разговара за можностите […]

НАЈНОВ СТАВ НА ЗПРМ ВО ВРСКА СО ПАКЕТОТ ЗАКОНИ ЗА ХОНОРАРЦИТЕ

Со оглед на честите измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, како и на пакетот закони што ги засегаат хонорарците, Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) сака да го повтори своето барање да се сопре спроведувањето на […]

Отпочна собирањето потписи за поддршка на иницијативата за оспорување на уставноста на одредбите во пакетот закони за хонорарците

На 23 март отпочна собирањето потписи за поддршка на иницијативата на граѓанската платформа „Ајде“ за оспорување на уставноста на законските одредби за плаќањето задолжителни социјални придонеси на хонорарите. Собирањето потписи ќе трае до 6 април 2015 година, по што иницијативата […]

ЗПРМ СЕ ЗБОГУВА СО ГРЕАМ РИД

На 16 март 2015 година во Единбург почина Греам Рид, почесен член на ЗПРМ, омилен лектор на многу генерации студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност, истакнат преведувач, добитник на Рациновата награда за превод и меѓународна афирмација на македонската […]

ПИОМ не смее да бара копија од трансакциска сметка, лична карта или копија од банкарски извод

ПИОМ не смее да бара копија од трансакциска сметка, лична карта или копија од банкарски извод Здружението на преведувачи на РМ реагира до Дирекцијата за заштита на лични податоци  во врска со барањето на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување […]

Македонскиот може да беседи на книжевна гозба со сите jазици

Огнен Чемерски, активен член на Здружението на преведувачи на Република Македонија, зборува за преводот општо, за неговиот превод на Моби Дик, за квалитетот на книжевниот превод и состојбата со издаваштвото во Македонија, за едицијата „Ѕвезди на светската книжевност“, за македонскиот […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЗПРМ ВО ВРСКА СО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Почитувани, Со целосно внимание го следиме развојот на настаните во врска со законите за задолжително социјално и здравствено осигурување. Во недостаток на текстот на предложените законски измени, би сакале да ве потсетиме на нашиот став во врска со првичната предложена […]

Официјален став на ЗПРМ во врска со обврската за плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување

Официјален став на ЗПРМ во врска со обврската за плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување за хонорарите на преведувачите и на толкувачите, која стапи на сила од 1 јануари 2015 година: Од 1 јануари 2015 година, сите хонорари за […]

ЗПРМ, ЗКТРМ И ЗЛРМ ПОДНЕСОА ПИСМО ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД

На 30.12.2014 г., трите национални здруженија на преведувачите, конференциските толкувачи и на лекторите поднесоа писмо до Министерството за труд и социјална политика во врска со новите законски решенија за задолжително социјално осигурување. Сметаме дека, во обид да се справат со […]