ЗПРМ поднесе претставка до Комисијата за заштита од дискриминација

На 24 декември 2014 година, Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) поднесе претставка до Комисијата за заштита од дискриминација во врска со новиот Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување. Во претставката ЗПРМ изложува седум аргументи за постоење дискриминација […]

Став на ЗПРМ во врска со Законот за задолжително социјално и здравствено осигурување

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) се придружува кон протестот за одложување на стапувањето во сила на измените на Законот за задолжително социјално и здравствено осигурување и повикува на овозможување вистинска јавна расправа, која изостана при неговото донесување. Како […]

Образложение на коментарите и предлозите за Предлог-законот за судски преведувачи на Здружението на преведувачи на РМ

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ, www.mata.mk ), граѓанско непрофитно здружение за професионален развој на преведувачи (судски, стручни, книжевни и сите други категории преведувачи) со овој допис до Министерството за правда на РМ официјално ги доставува следниве забелешки и коментари […]

Награда за преведувачки проект од областа на традуктологијата

Европското традуктолошко друштво доделува награда од 2.000 евра за најзаслужниот проект за превод на клучни текстови од областа на традуктологијата (како и истражувања од областа на толкувањето и локализацијата). Рокот за пријавување е 1 јуни 2014 година. Повеќе подробности ќе […]