ЗПРМ сега ви нуди повеќе начини за плаќање на членарината

Здружението на преведувачи на Република Македонија сега ви нуди повеќе начини за плаќање на членарината. Освен досегашната практика членарината да се плаќа годишно (однапред, на пр. за 2013 во јануари 2013), сега имате можност да плаќате месечно (250 денари за […]

ЗПРМ

ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно со Законот за граѓански здруженија и фондации, од страна на 10 угледни професори и преведувачи. Мисијата на Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на […]

Мисијата на ЗПРМ

Мисијата на Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава позитивна перцепција за професијата „преведувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните […]

Програма за градење капацитет на граѓанските организации (ТACSO)

Здружението на преведувачи на РМ успешно аплицира за учество во Програмата за градење капацитет на граѓанските организации, од проектот на ЕУ за Техничка поддршка за граѓанските организации (TACSO), и е избрано да учествува во програмата. Програмата за градење капацитет се […]