Образложение на коментарите и предлозите за Предлог-законот за судски преведувачи на Здружението на преведувачи на РМ

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ, www.mata.mk ), граѓанско непрофитно здружение за професионален развој на преведувачи (судски, стручни, книжевни и сите други категории преведувачи) со овој допис до Министерството за правда на РМ официјално ги доставува следниве забелешки и коментари […]

Награда за преведувачки проект од областа на традуктологијата

Европското традуктолошко друштво доделува награда од 2.000 евра за најзаслужниот проект за превод на клучни текстови од областа на традуктологијата (како и истражувања од областа на толкувањето и локализацијата). Рокот за пријавување е 1 јуни 2014 година. Повеќе подробности ќе […]

Трибина: „Книжевниот превод и авторското право“

Во рамките на својата годишна програма, ЗПРМ ви ја најавува првата јавна трибина за 2013 година поддржана од Филозофскиот факултет во Скопје, под наслов „Книжевниот превод и авторското право“. Книжевниот превод претставува своевиден пресек помеѓу преведувачката работа и книжевната уметност. […]

Анкета: Преведувачи во ЕУ

Здружението на преведувачи на РМ спроведува анкета со која сакаме да прибереме информации за демографскиот и за образовниот состав на преведувачите во Македонија, како и податоци за нивните интереси и потреби, за да можеме да ги конципираме нашите активности според […]

ЗПРМ сега ви нуди повеќе начини за плаќање на членарината

Здружението на преведувачи на Република Македонија сега ви нуди повеќе начини за плаќање на членарината. Освен досегашната практика членарината да се плаќа годишно (однапред, на пр. за 2013 во јануари 2013), сега имате можност да плаќате месечно (250 денари за […]

ЗПРМ

ЗПРМ е професионално здружение основано во декември 2010 година, согласно со Законот за граѓански здруженија и фондации, од страна на 10 угледни професори и преведувачи. Мисијата на Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на […]

Мисијата на ЗПРМ

Мисијата на Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) е да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија, да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и да создава позитивна перцепција за професијата „преведувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните […]

Програма за градење капацитет на граѓанските организации (ТACSO)

Здружението на преведувачи на РМ успешно аплицира за учество во Програмата за градење капацитет на граѓанските организации, од проектот на ЕУ за Техничка поддршка за граѓанските организации (TACSO), и е избрано да учествува во програмата. Програмата за градење капацитет се […]