Предлог за воведување паушално плаќање придонеси

На Третата меѓународна конференција 2015, Здружението на преведувачи го претстави моделот на самовработен преведувач/толкувач – физичко лице. Според овој модел, се предлага слободните преведувачи да не се обврзани да регистрираат своја фирма за да имаат здравствено осигурување и право на пензиски стаж.
Доколку имате коментари и предлози што би го подобриле предлогот, слободно испратете ни ги на contact@mata.mk. Документот може да го спуштите тука: Предлог за воведување паушално плаќање придонеси.