Награда за преведувачки проект од областа на традуктологијата

Европското традуктолошко друштво доделува награда од 2.000 евра за најзаслужниот проект за превод на клучни текстови од областа на традуктологијата (како и истражувања од областа на толкувањето и локализацијата). Рокот за пријавување е 1 јуни 2014 година.

Повеќе подробности ќе најдете на:

http://www.est-translationstudies.org/committees/translation_grant/index.html