Програма за градење капацитет на граѓанските организации (ТACSO)

Здружението на преведувачи на РМ успешно аплицира за учество во Програмата за градење капацитет на граѓанските организации, од проектот на ЕУ за Техничка поддршка за граѓанските организации (TACSO), и е избрано да учествува во програмата.

Програмата за градење капацитет се очекува да започне кон крајот на месец мај 2012 и да трае до декември 2012 год. На почетокот на програмата за градење капацитет ќе се проценат потребите на организациите.

Сите граѓански организации кои се дел од група 3 ќе добијат поддршка преку обуки и работилници спроведени од страна на експерти.