Водич низ правните системи во регионот

Со испраќање мејл на адресата contact@mata.mk можете да си нарачате примерок од Водичот низ правните системи во регионот, на кој ЗПРМ заеднички работеше со другите здруженија во регионот (🇲🇰🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪 )

Цената на ова издание е 300 денари и во него покрај описот и објаснувањето на правните системи на овие шест држави од регионот вклучен е и Лексикон на правни и економски поими.
За да добиете примерок од изданието, соодветниот износ уплатете го на сметката на ЗПРМ 210-0666562401-75 со Цел на дознака: Уплата за Водич.
Примероците ќе можете да ги подигнете во договор со Здружението.