СИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

ЧЛЕНОВИ НА ЗПРМ

Во продолжение листа на сите членови на Здружението на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Lirim Shala

Наташа Колеќевска-Георгиевска

Марија Беличева

Дарко Спасов

Сања Фурнаџиска-Адамс

Иван Колеќевски

Магдалена Костовска

Марија Милева

Марија Ангеловска

Радомир Трајковиќ

Иванка Апостолова Баскар

Мартин Трајановски

Ирина Талевска

Oliver Trajanovski

Огнена Никуљски

Ајхан ШАБАН

Жаклина Поп-Ангелова

Елизабета Кркачева Гренерон

Наташа Атанасовска

Соња Китановска Кимовска

Маринела Станковска

Јане Божиновски

Зоран Ѓузелов

Милена Станковска

Катица Гароска Ацевска

Ана Попова-Манасиевска

Мартина Кимовска

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

Марија Димовска

Ирена Кацарски-Ќимова

Зорица Николовска

Кристина Ивановска

Моника Митрева

Нита Деари

Магдалена Шитов

Вера Кандикјан Ивановска

Сандра Ангеловска-Богатиноска

Светлана Наумовска

Мирослав Божиќ

Јана Куновска

Ана Марија Иванова

Живко Грозданоски

Нина Нанова

Игор Поповски

Сандра Лазаревска

Милан Дамјаноски