НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Марија

Гиревска

• MKD +389

• Центар [Град Скопје] • Скопје

m.girevska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА


ТОЛКУВАЊЕ


ПРЕВОД

книжевен превод:

од англиски на македонски

книжевен превод:

од македонски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

македонски


СВОЈСТВО

книжевен преведувач, некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

графичка обработка на текстови, графички дизајн, титлување


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

филозофија, религија, веронаука, јазик, книжевност, превод, уметности