НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Јане

Божиновски

• MKD +389 70399867

• Скопје •

jane.bozinovski@gmail.com

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

23 години работно искуство со филмски превод, стручен превод и консекутивно и симултано толкување.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

аудиовизуелен превод:

од македонски на англиски

аудиовизуелен превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

лекторирање:

македонски

лекторирање:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, аудиовизуелен преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

титлување


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

етнологија, социјални услуги, социјална заштита, право, политички науки, човекови права, малцински права, информатички науки, заштита на животната средина, екологија, уметности