НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Наташа

Колеќевска-Георгиевска

• MKD +389 70369674

• Скопје • Охрид

Skopje

nkolekevska@yahoo.com

nkolekevska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Искусен преведувач и толкувач од македонски на англиски јазик и обратно со повеќе од 25 години искуство од кои последните 15 како слободен преведувач. Соработувам со бројни меѓународни и национални институции.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од српски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од српски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од босански на англиски

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски


ПРЕВОД


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

социјална заштита, право, човекови права, малцински права, односи со јавност, човечки ресурси, економија, архитектура, информатичка технологија, заштита на животната средина, полициски и воени дисциплини