НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Лукреција

Маљковиќ Атанасовска

• MKD +389 078484384

• •

lukreciam@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Дипломирана на Филолошки факултет, англиски и италијански јазик и книжевност. Доктор по политички науки. Акредитиран конференциски толкувач за ЕУ. Над 25 години искуство во превод и толкување, за клиенти како што се државните органи, институции на ЕУ, ОБСЕ, ОДИХР, Еуропол, ОН, Хашки трибунал, Стејт Департмент и многу други


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на босански

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на босански

симултано толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на босански

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на босански

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на хрватски

толкување во судница:

од хрватски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на босански

некнижевен (стручен) превод:

од босански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на српски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на хрватски

судски превод:

од хрватски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

хрватски

лекторирање:

англиски

гласовно коментирање (војсовер):

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Да


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

натсинхронизација, односи со јавност, работа на/со друштвените медиуми


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

право, политички науки, човекови права, малцински права, човечки ресурси, заштита на животната средина, екологија, енергетика, јазик, книжевност, превод, угостителство, туризам, полициски и воени дисциплини