НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Филип

Кочовски

• AUS +61 434576751

• Мелбурн, Австралија •

Melbourne, VIC, Australia

info@balkantranslations.com.au

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

NAATI овластен толкувач и преведувач кој живее и работи во Мелбурн, Австралија. Имам NAATI овластување за следниве вештини и јазици: Македонски и англиски толкувач, Преведувач од македонски на англиски, Преведувач од англиски на македонски, Преведувач од српски на англиски, Преведувач од хрватски на англиски, Преведувач од босански на англиски, Преведувач од бугарски на англиски и Преведувач од црногорски на англиски. I am a NAATI credentialed interpreter and translator who lives and works in Melbourne, Australia. I have NAATI credentials for the following languages and skills: Macedonian and English Certified Provisional Interpreter, Macedonian to English Certified Translator, English to Macedonian Certified Translator, Serbian to English Certified Translator, Croatian to English Certified Translator, Bosnian to English Recognised Practising Translator, Bulgarian to English Recognised Practising Translator and Montenegrin to English Recognised Practising Translator. Find out more on my website! www.balkantranslations.com.au


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски


ПРЕВОД

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од српски на англиски

судски превод:

од хрватски на англиски

судски превод:

од босански на англиски

судски превод:

од бугарски на англиски

судски превод:

од црногорски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

македонски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, право