НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Жаклина

Поп-Ангелова

• MKD +389 70248403

• Центар [Град Скопје] • Центар [Град Скопје]

Шумадиска бр.3/1-5, 1000 Скопје

zpopangelova@gmail.com

jacqueline.pop-angelova@diplomatie.gouv.fr

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Професионален преведувач и толкувач веќе 30 години, вработена во Француската амбасада во Скопје и акредитирана од сите институции на Франција и на Европската Унија. Толкувањето не е само професија туку и пасија.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на француски

толкување во судница:

од македонски на француски

толкување во заедницата:

од македонски на француски

шушотаж:

од македонски на француски

симултано толкување на лице-место:

од француски на македонски

симултано толкување од далечина:

од француски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од француски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од француски на македонски

толкување во судница:

од француски на македонски

толкување во заедницата:

од француски на македонски

шушотаж:

од француски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на француски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на француски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на француски


ПРЕВОД

судски превод:

од македонски на француски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на француски

судски превод:

од француски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од француски на македонски

книжевен превод:

од македонски на француски

книжевен превод:

од француски на македонски

аудиовизуелен превод:

од македонски на француски

аудиовизуелен превод:

од француски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

лекторирање:

македонски

транскрипција:

француски

ревизија на превод:

француски

лекторирање:

француски

транскрипција:

македонски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Да


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

односи со јавност, работа на/со друштвените медиуми


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

социологија, социјални услуги, социјална заштита, право, човекови права, малцински права, новинарство, бизнис-администрација, финансии, јазик, книжевност, превод, полициски и воени дисциплини