НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Марија

Беличева

• Bologna, Italy • Скопје

marija.belicheva@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Преведувач/толкувач од македонски на англиски/италијански јазик и обратно. Повеќегодишно искуство во приватен и државен сектор


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

шушотаж:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

шушотаж:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на италијански

симултано толкување од далечина:

од македонски на италијански

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на италијански

шушотаж:

од македонски на италијански

симултано толкување на лице-место:

од италијански на македонски

симултано толкување од далечина:

од италијански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од италијански на македонски

шушотаж:

од италијански на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на италијански

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од италијански на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на италијански

аудиовизуелен превод:

од македонски на англиски

аудиовизуелен превод:

од македонски на италијански

аудиовизуелен превод:

од италијански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

италијански

управување со проекти за превод:

италијански

управување со проекти за превод:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

графичка обработка на текстови, графички дизајн, изработка и/или одржување на интернет-страници, односи со јавност, работа на/со друштвените медиуми


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

социјална работа, право, политички науки, човекови права, малцински права, односи со јавност, бизнис-администрација, човечки ресурси, економија, телекомуникации, одбрана и заштита