НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Жан

Станоевски

• Скопје •

jsskopje.cs@gmail.com

jsskopje.cs@gmail.com

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Жан Станоевски е дипломиран филолог по германски и англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Скопје. Своето практично искуство го стекнал во последните 25 години работејќи за различни меѓународни и македонски институции, компании, донатори.


ТОЛКУВАЊЕ


ПРЕВОД

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на германски

судски превод:

од германски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

лекторирање:

англиски


СВОЈСТВО

судски преведувач/толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, социјална заштита, право, политички науки, човекови права, малцински права, економија, финансии, банкарство, машинство, информатичка технологија