НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Соња

Китановска Кимовска

• MKD +389 70628486

• Скопје • Битола

sonjakitanovska@yahoo.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Професионален преведувач и уредник/јазичен ревизор со преку 20 години работно искуство во голем број области. Преведени повеќе од 20.000 страници. Kонсекутивен и симултан толкувач на семинари, работилници, конференции, состаноци со повеќе од 200 толкувачки дена. Координатор на РГ Менторство на ЗПРМ. Организатор и говорник на конференции и работилници на ЗПРМ и други во земјата и во странство. Искуство во оценување на квалитетот на преводот за клиенти од странство, оценување на тестови за преведување, раководење со преведувачки проекти. Вонреден професор по преведување на Катедрата по преведување и толкување при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје повеќе од 10 години.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од македонски на англиски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

македонски

транскреација:

англиски

транскреација:

македонски

транскрипција:

англиски

транскрипција:

македонски

локализација, интернационализација:

англиски

локализација, интернационализација:

македонски

уредување машински превод (постуредување):

англиски

уредување машински превод (постуредување):

македонски

терминолошки услуги:

англиски

терминолошки услуги:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

управување со проекти за превод:

македонски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

настава


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

хемија, медицина, социјална работа, право, човекови права, малцински права, бизнис-администрација, човечки ресурси, информатичка технологија, телекомуникации, заштита на животната средина