НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Радомир

Трајковиќ

• MKD +389 70515230

• Скопје • Куманово

radomir.trajkovic.zprm@gmail.com

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Роден говорител на македонскиот јазик со сеопфатно јазично образование и обука. Речиси 20-годишно професионално искуство како стручен (некнижевен) преведувач, судски преведувач, и толкувач од македонски на англиски јазик и обратно. Врвно познавање на стручната терминологија од најразлични области. Располага со 50-тина наслови меродавни речници и друга референтна литература. Работи исклучиво со лиценцирани оперативни и преведувачки софтвери. Расположен да ракува со доверливи материјали и чувствителни информации. Докажана способност да преведува обемни материјали во многу кратки рокови – арно ама, нејќам! Затоа, прескокни ме ако преводот ти го треба „за вчера“. 😊


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

лекторирање:

англиски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

македонски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

англиски

транскреација:

македонски

транскреација:

англиски

локализација, интернационализација:

македонски

локализација, интернационализација:

англиски

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, антропологија, социјални услуги, политички науки, човекови права, малцински права, финансии, банкарство, земјоделство, заштита на животната средина, рударство