НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Мартина

Кимовска

• •

martina.kimovska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

шушотаж:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

шушотаж:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

уредување машински превод (постуредување):

англиски

управување со проекти за превод:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

односи со јавност, работа на/со друштвените медиуми


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, социјална заштита, право, човекови права, малцински права, новинарство, односи со јавност, бизнис-администрација, финансии, одбрана и заштита, полициски и воени дисциплини