НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Марија

Ангеловска

• MKD +389 75378929

• Скопје •

marija.angelovska94@hotmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Марија Ангеловска е родена во 1994 година во Скопје. Дипломирана е на катедрата по англиски јазик и книжевност (наставна и преведувачко-толкувачка насока) во 2017 година од кога започнува да се занимава со настава, превод и толкување. Таа е и овластен судски преведувач од 2020 година. Бидејќи е вработена во IT секторот со полно работно време, се занимава со превод и толкување од помал обем.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ


СВОЈСТВО

судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

педагогија, социјална заштита, социјална работа, право, човекови права, малцински права, заштита на животната средина, екологија, климатологија, енергетика, угостителство, туризам