НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Сања

Фурнаџиска-Адамс

• MKD +389 75264932

• Скопје •

sanja.furnadjiska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Конференциски толкувач и преведувач со над десетгодишно работно искуство со толкување, превод и проекти на ЕУ. Работни јазици: македонски, француски, англиски.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на француски

симултано толкување на лице-место:

од француски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на француски

симултано толкување од далечина:

од француски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на француски

консекутивно толкување на лице-место:

од француски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на француски

консекутивно толкување од далечина:

од француски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на француски

шушотаж:

од француски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на француски

некнижевен (стручен) превод:

од француски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на француски

судски превод:

од француски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

француски

ревизија на превод:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

право, човекови права, малцински права, бизнис-администрација, економија, заштита на животната средина, екологија, енергетика, јазик, книжевност, превод, уметности, одбрана и заштита