НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Кристина

Ивановска

• MKD +389 71252703

• Скопје •

Илинден, Скопје

kristina.mitkovska@gmail.com

globaldesk.mk@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Дипломиран толкувач по англиски и француски јазик со повеќе од 10 години искуство. Судски преведувач и книжевен преведувач од и на англиски и македонски јазик.


ТОЛКУВАЊЕ

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски


ПРЕВОД

книжевен превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ


СВОЈСТВО

книжевен преведувач, некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, право, бизнис-администрација, човечки ресурси, економија, финансии, сметководство, информатички науки, екологија, енергетика