НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Мирослав

Божиќ

• MKD +389 74246886

• Скопје •

miroslav.bozic@outlook.com

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Судски преведувач и толкувач при Основен суд Скопје за Република Северна Македонија и при Врховниот суд на Големото Војводство Луксембург за Луксембург, признаен во Европската Унија согласно Регулатива (ЕУ) 2016/1191.


ТОЛКУВАЊЕ

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на француски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на српски


ПРЕВОД

судски превод:

од македонски на германски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од македонски на француски

судски превод:

од македонски на српски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на француски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на српски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

германски

лекторирање:

германски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

графичка обработка на текстови, графички дизајн, титлување, изработка и/или одржување на интернет-страници, односи со јавност, работа на/со друштвените медиуми


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

право, политички науки, бизнис-администрација, економија