НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Благоја

Јовановски

• MKD +389 78405100

• Скопје • Тетово

blagoja.baze@yahoo.com

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Преведувач и толкувач од/на англиски јазик, и content writer.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски


ПРЕВОД

книжевен превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

англиски

лекторирање:

англиски

лекторирање:

македонски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

англиски

транскреација:

англиски


СВОЈСТВО

книжевен преведувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

графичка обработка на текстови, графички дизајн, титлување, односи со јавност, работа на/со друштвените медиуми, Content writing


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

социјална работа, право, човекови права, малцински права, новинарство, економија, финансии, телекомуникации, заштита на животните, екологија, јазик, книжевност, превод