НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Сандра

Лазаревска

• MKD +389 71234832 AUT +43 6765057067

• Скопје • Виена, Австрија

sandra.lazarevska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Дипломиран толкувач по германски и англиски јазик со повеќе од 10 години работното искуство како преведувач и толкувач.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на германски

симултано толкување на лице-место:

од германски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од германски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на македонски

симултано толкување од далечина:

од германски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на германски

толкување во судница:

од германски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на германски

толкување во заедницата:

од германски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на германски

шушотаж:

од германски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на англиски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на германски

судски превод:

од германски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

македонски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

англиски

уредување машински превод (постуредување):

македонски

уредување машински превод (постуредување):

англиски

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

управување со проекти за превод:

германски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

титлување


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

фармација, право, политички науки, бизнис-администрација, економија, архитектура, градежништво, електротехника, заштита на животната средина, екологија