НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Милан

Дамјаноски

• MKD +389

• Скопје •

mdamjanoski@gmail.com

Статус: член I Пол: машки

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Милан Дамјаноски е роден на 23 август, 1977 година во Скопје. Има над 20-годишно искуство како професионален стручен и книжевен преведувач, како и толкувач. Вработен е на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, каде што во моментот ја извршува функцијата вонреден професор по англиска книжевност и конференциско толкување


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски


ПРЕВОД

книжевен превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ


СВОЈСТВО

книжевен преведувач, некнижевен (стручен) преведувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

право, човекови права, малцински права, економија, финансии, сметководство, ветеринарство, заштита на животната средина, екологија, јазик, книжевност, превод, уметности