НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Ирина

Талевска

• MKD +389

• Скопје •

irinatalevska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Ирина Талевска е вонреден професор по италијанска книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Од 2005 година активно се занимава со превод на книжевни и стручни дела од италијански и шпански јазик, како и со филмски превод. Помеѓу досега преведените книжевни дела се вбројуваат: Магла од Марта Палацези (во издание на Сказнувалка), Мрежа, Сара Алегрини (Сказнувалка), Блажените години на казната од Флер Јеги (Сигмапрес), Потонатите и избавените; Дали е ова човек од Примо Леви (Сигмапрес), Приказни од Ферара, Џорџо Басани (Три), Каналот Мусолини, Антонио Пенаки (Или-или), Морето не го заплиснува Неапол, Ана Марија Ортезе (Сигмапрес), Homo sacer, Џорџо Агамбен (Сигмапрес), Уметноста на радувањето, Голијарда Сапиенца (Сигмапрес), Светот, Хуан Хосе Милјас (Или-или), Оксфордски убиства; Жената на маестрото Гилјермо Мартинес, (Антолог), Свеста на Ѕено, Итало Звево (Или-или, Магор). Во 2006 година се стекнува со сертификат за судиски прведувач


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од италијански на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на италијански

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на италијански

шушотаж:

од италијански на македонски

шушотаж:

од македонски на италијански


ПРЕВОД

книжевен превод:

од италијански на македонски

книжевен превод:

од шпански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од италијански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на италијански

аудиовизуелен превод:

од македонски на италијански

аудиовизуелен превод:

од шпански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од шпански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

италијански

управување со проекти за превод:

италијански

менторство:

италијански


СВОЈСТВО

книжевен преведувач, судски преведувач/толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

титлување


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

биологија, медицина, социологија, историја, антропологија, социјална заштита, право, човекови права, малцински права, новинарство, јазик, книжевност, превод