НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Милена

Станковска

• MKD +389 76669162

• Куманово • Скопје

milena.stankovska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на италијански

некнижевен (стручен) превод:

од италијански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на шпански

некнижевен (стручен) превод:

од шпански на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на италијански

судски превод:

од италијански на македонски

судски превод:

од македонски на шпански

судски превод:

од шпански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

графичка обработка на текстови, графички дизајн


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, политички науки, човекови права, малцински права, финансии, банкарство, архитектура, градежништво, електротехника, машинство, информатичка технологија