НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Јана

Куновска

• MKD +389 75336607

• Скопје • Скопје

Орце Николов 155/5-8, Скопје

jkunovska@gmail.com

jana@transforma-int.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Дипломиран филолог по англиски јазик и книжевност на Универзитетот Св, Кирил и Методиј при филолошкиот факултет “Блаже Конески” на катедрата за англиски јазик и книжевност, преведувачка насока. Јана има долгогодишно искуство со повеќе од 3000 денови симултано и конференциско толкување во јазичниот пар македонски/ српски/ босански/ хрватски/ црногорски со англиски јазик, и превод уредување и лектура на повеќе од 50 000 страници во истите јазичните парови. Во 2005 учествуваше во превод на Прашалникот за кандидатура на Македонија за членство во ЕУ а потоа и во превод и ревизија на законодавството на ЕУ. Во своето 22 годишно искуство работела во најразлични области како што се хармонизација на законодствството на ЕУ, образование, економски развој, реформи во јавна администрација, во здравство, правосудство, полиција, земјоделство, финансии итн., работејќи со најзначајните и најголемите меѓународни организации како Светска банка во Скопје (еден од официјалните преведувачи/толкувачи), Меѓународен монетарен фонд, Агенција на САД за меѓународен развој УСАИД, УНИЦЕФ, Европска комисија и инструментот TAIEX, ОБСЕ, Британски совет во Македонија, Амбасада на САД во Македонија, Совет на Европа, Делегација на Европска Унија, ГиЗ, STR International, BAFA, Федерална канцеларија за економија и контрола на извоз, Европска банка за обнова и развој, SDC Швајцарската агенција за развој и соработка, НДИ (Национален демократски институт), DCAF (Женевски центар за управување со безбедносниот сектор) итн. Исто така остварила соработка со Владата на Република Македонија (премиерот на РМ и ресорните министри) и голем број невладини организации, како и разни стопански комори, банки, синдикати,локални власти и огромен број правни лица и други клиенти. Од 2015 година е сопственичка и управител на јазичната агенција Трансформа Инт од Скопје во која работи и како активен водечки толкувач и преведувач за литературен и деловно- технички превод. Располага со Решение за овластен судски преведувач од македонски на англиски јазик и обратно, и од хрватски на македонски јазик и обратно.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на српски

симултано толкување на лице-место:

од српски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на српски

симултано толкување од далечина:

од српски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на српски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на српски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на англиски

шушотаж:

од англиски на српски

шушотаж:

од српски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на англиски

шушотаж:

од англиски на хрватски

шушотаж:

од хрватски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на босански

симултано толкување на лице-место:

од босански на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на босански

симултано толкување од далечина:

од босански на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на босански

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на босански

консекутивно толкување од далечина:

од босански на англиски

шушотаж:

од англиски на босански

шушотаж:

од босански на англиски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на српски

симултано толкување на лице-место:

од српски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на српски

симултано толкување од далечина:

од српски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на српски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на српски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на македонски

шушотаж:

од македонски на хрватски

шушотаж:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на црногорски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на црногорски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на црногорски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на црногорски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на англиски

шушотаж:

од англиски на црногорски

шушотаж:

од црногорски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на босански

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на босански

симултано толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на босански

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на босански

консекутивно толкување од далечина:

од босански на македонски

шушотаж:

од македонски на босански

шушотаж:

од босански на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на црногорски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на црногорски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на црногорски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на црногорски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на македонски

шушотаж:

од македонски на црногорски

шушотаж:

од црногорски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на српски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на босански

некнижевен (стручен) превод:

од босански на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на црногорски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на српски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на босански

некнижевен (стручен) превод:

од босански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на црногорски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на хрватски

судски превод:

од хрватски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

англиски

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

лекторирање:

англиски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

социјална работа, право, човекови права, малцински права, бизнис-администрација, економија, финансии, земјоделство, заштита на животната средина, енергетика, полициски и воени дисциплини