НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Марија

Димовска

• MKD +389 71313155

• Скопје • Битола

marija.dimovska@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Магистер по конференциско толкување со над 15 години искуство во толкувањето и преведувањето.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, право, човекови права, малцински права, односи со јавност, бизнис-администрација, економија, сметководство, заштита на животната средина, екологија, уметности