НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Зорица

Николовска

• MKD +389 70351720

• Скопје •

zorica.nikolovska@hotmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Осново образование посетувала во СР Германија и во Р. Македонија. Во Скопје завршила гимназиска матура и додипломски студии на Филолошки факултет „Блаже Конески“, на групата за германски јазик и книжевност и македонски јазик. Магистрирала на Филолошкиот факултет во Белград, Р. Србија, а докторските студии ги завршила на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Има долгогодишно работно искуство како стручен и книжевен преведувач и како симултан и консекутивен толкувач од македонски на германски јазик и обратно. Толкува и преведува за различни домашни и странски државни институции, дипломски претставништва, странски фондации и за јавни и приватни претпријатија.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од германски на македонски

симултано толкување од далечина:

од германски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на македонски

толкување во заедницата:

од германски на македонски

шушотаж:

од германски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на германски

симултано толкување од далечина:

од македонски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на германски

толкување во заедницата:

од македонски на германски

шушотаж:

од македонски на германски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од германски на македонски

книжевен превод:

од германски на македонски

судски превод:

од германски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на германски

судски превод:

од македонски на германски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ


СВОЈСТВО

книжевен преведувач, некнижевен (стручен) преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, право, политички науки, новинарство, односи со јавност, економија, градежништво, заштита на животната средина, јазик, книжевност, превод, полициски и воени дисциплини