НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Магдалена

Шитов

• MKD +389 78225899 HRV +385 993543090

• Скопје • Хрватска

Скопје

Lsprevod@gmail.com

shitov.magdalena@gmail.com

Статус: член I Пол: женски

 

КУСА БИОГРАФИЈА

Магистер по конференциско толкување македонски, германски, англиски, Филолог со преведувачка насока македонски, германски, полски, судски преведувач за германски, англиски, полски и хрватски јазик, работам од 2000 година, судски од 2005 / 2011 / 2022 година заисно од јазикот. Член во МАТА повеќе години.


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на германски

симултано толкување на лице-место:

од германски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од германски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на германски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од германски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на германски

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски

симултано толкување на лице-место:

од српски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од босански на германски

симултано толкување на лице-место:

од српски на германски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на германски

симултано толкување на лице-место:

од босански на англиски

симултано толкување на лице-место:

од српски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на англиски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од босански на македонски

симултано толкување од далечина:

од босански на англиски

симултано толкување од далечина:

од босански на германски

симултано толкување од далечина:

од српски на македонски

симултано толкување од далечина:

од српски на англиски

симултано толкување од далечина:

од српски на германски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на македонски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на англиски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на германски

толкување во судница:

од македонски на германски

толкување во судница:

од германски на македонски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од македонски на полски

толкување во судница:

од полски на македонски

толкување во судница:

од македонски на хрватски

толкување во судница:

од хрватски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на германски

толкување во заедницата:

од германски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на полски

толкување во заедницата:

од полски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на хрватски

толкување во заедницата:

од хрватски на македонски

толкување во заедницата:

од англиски на германски

толкување во заедницата:

од англиски на хрватски

толкување во заедницата:

од англиски на полски

толкување во заедницата:

од германски на англиски

толкување во заедницата:

од германски на полски

толкување во заедницата:

од германски на хрватски

толкување во заедницата:

од полски на англиски

толкување во заедницата:

од полски на германски

толкување во заедницата:

од полски на хрватски

толкување во заедницата:

од босански на македонски

толкување во заедницата:

од босански на германски

толкување во заедницата:

од босански на англиски

толкување во заедницата:

од српски на македонски

толкување во заедницата:

од српски на англиски

толкување во заедницата:

од српски на германски

толкување во заедницата:

од црногорски на англиски

толкување во заедницата:

од црногорски на македонски

толкување во заедницата:

од црногорски на германски

толкување во заедницата:

од црногорски на полски

толкување во заедницата:

од босански на полски

толкување во заедницата:

од српски на полски

шушотаж:

од македонски на германски

шушотаж:

од германски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

шушотаж:

од хрватски на македонски

шушотаж:

од македонски на хрватски

шушотаж:

од англиски на германски

шушотаж:

од германски на англиски

шушотаж:

од хрватски на германски

шушотаж:

од германски на хрватски

шушотаж:

од хрватски на англиски

шушотаж:

од англиски на хрватски

шушотаж:

од босански на македонски

шушотаж:

од босански на германски

шушотаж:

од босански на англиски

шушотаж:

од српски на македонски

шушотаж:

од српски на германски

шушотаж:

од српски на англиски

шушотаж:

од црногорски на македонски

шушотаж:

од црногорски на германски

шушотаж:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на германски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на хрватски


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од босански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од босански на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од босански на германски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на германски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на германски

судски превод:

од германски на македонски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од македонски на хрватски

судски превод:

од хрватски на македонски

судски превод:

од македонски на полски

судски превод:

од полски на македонски

аудиовизуелен превод:

од македонски на англиски

аудиовизуелен превод:

од македонски на германски

аудиовизуелен превод:

од македонски на полски

аудиовизуелен превод:

од македонски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од англиски на македонски

аудиовизуелен превод:

од англиски на германски

аудиовизуелен превод:

од англиски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од англиски на полски

аудиовизуелен превод:

од германски на македонски

аудиовизуелен превод:

од германски на англиски

аудиовизуелен превод:

од германски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од германски на полски

аудиовизуелен превод:

од полски на македонски

аудиовизуелен превод:

од полски на англиски

аудиовизуелен превод:

од полски на германски

аудиовизуелен превод:

од полски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од хрватски на македонски

аудиовизуелен превод:

од хрватски на англиски

аудиовизуелен превод:

од хрватски на германски

аудиовизуелен превод:

од босански на македонски

аудиовизуелен превод:

од босански на англиски

аудиовизуелен превод:

од босански на германски

аудиовизуелен превод:

од бугарски на македонски

аудиовизуелен превод:

од бугарски на германски

аудиовизуелен превод:

од бугарски на англиски

аудиовизуелен превод:

од српски на македонски

аудиовизуелен превод:

од српски на англиски

аудиовизуелен превод:

од српски на германски

аудиовизуелен превод:

од црногорски на македонски

аудиовизуелен превод:

од црногорски на англиски

аудиовизуелен превод:

од црногорски на германски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

управување со проекти за превод:

германски

управување со проекти за превод:

хрватски

управување со проекти за превод:

босански

управување со проекти за превод:

српски

управување со проекти за превод:

црногорски


СВОЈСТВО

некнижевен (стручен) преведувач, аудиовизуелен преведувач, судски преведувач/толкувач, толкувач


ЕУ АКРЕДИТАЦИЈА

Не


ДРУГИ НЕЈАЗИЧНИ ВЕШТИНИ

титлување


ОБЛАСТИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

медицина, фармација, право, економија, финансии, банкарство, сметководство, информатичка технологија, телекомуникации, полициски и воени дисциплини