НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Сандра Ангеловска-Богатиноска

• MKD +389 71257717 •

• Скопје • Маврово и Ростуша

ул. „Антон Попов“ бр.1/3-6, Кисела Вода, Скопје


sangelovska@gmail.com

Магдалена Шитов

• MKD +389 78225899 • HRV +385 993543090

• Скопје • Хрватска

Скопје


Lsprevod@gmail.com

shitov.magdalena@gmail.com

Марија Гиревска

• MKD +389 •

• Центар [Град Скопје] • Скопје


m.girevska@gmail.com

Јана Куновска

• MKD +389 75336607 •

• Скопје • Скопје

Орце Николов 155/5-8, Скопје


jkunovska@gmail.com

jana@transforma-int.com

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

• MKD +389 078484384 •

• •


lukreciam@gmail.com

катица гароска ацевска

• MKD +389 70342867 •

• Скопје • Охрид


katicamk@yahoo.com

Милена Станковска

• MKD +389 76669162 •

• Куманово • Скопје


milena.stankovska@gmail.com

Марија Димовска

• MKD +389 71313155 •

• Скопје • Битола


marija.dimovska@gmail.com

Ана Попова-Манасиевска

• MKD +389 70737001 •

• Скопје •


anamanasievska@gmail.com

lingvakon@gmail.com

Жаклина Поп-Ангелова

• MKD +389 70248403 •

• Центар [Град Скопје] • Центар [Град Скопје]

Шумадиска бр.3/1-5, 1000 Скопје


zpopangelova@gmail.com

jacqueline.pop-angelova@diplomatie.gouv.fr

Игор Поповски

• •

• Скопје •


igorpp0711@gmail.com

Магдалена Костовска

• MKD +389 78450458 •

• Скопје •


magi.velevska@gmail.com

kostovska.translation@gmail.com

Иванка Апостолова Баскар

• MKD +389 075288143 •

• Аеродром [Град Скопје] • Скопје

ASNOM 20/2/28, 1000 Skopje


ivankaapostolova@gmail.com

Зоран Ѓузелов

• MKD +389 77921927 •

• Струмица •


zoki.gjuzelov@gmail.com

Јане Божиновски

• MKD +389 70399867 •

• Скопје •


jane.bozinovski@gmail.com

Радомир Трајковиќ

• MKD +389 70515230 •

• Скопје • Куманово


radomir.trajkovic.zprm@gmail.com

Наташа Колеќевска-Георгиевска

• MKD +389 70369674 •

• Скопје •

Skopje


nkolekevska@yahoo.com

nkolekevska@gmail.com

Марија Милева

• MKD +389 70714306 •

• Виница •


marijamileva06@gmail.com

Марија Беличева

• •

• Bologna, Italy • Скопје


marija.belicheva@gmail.com

Живко Грозданоски

• MKD +389 78725397 •

• Скопје • Кичево


grozdanoskiz@yahoo.com

Зорица Николовска

• MKD +389 70351720 •

• Скопје •


zorica.nikolovska@hotmail.com

Ирена Кацарски-Ќимова

• MKD +389 70308516 •

• Скопје • Охрид


kimovi@t.mk

Ајхан ШАБАН

• MKD +389 70600407 •

• Гостивар • Скопје


ayhansaban@yahoo.com

poliglotlat@yahoo.com

Нита Деари

• •

• Скопје • Куманово


nita_selimi@yahoo.com

Соња Китановска Кимовска

• MKD +389 70628486 •

• Скопје • Битола


sonjakitanovska@yahoo.com

Наташа Атанасовска

• MKD +389 70341502 •

• Куманово • Скопје

Доне Божинов 12/1, 1300 Куманово


ilievskanatasha@yahoo.com

Светлана Наумовска

• MKD +389 70352879 •

• Скопје • Скопје

11 октомври 10


preveduvac.angjelovska@gmail.com

s.amgelovska@sobranie.mk

Дарко Спасов

• MKD +389 75802472 •

• Скопје • Кочани


polatski@gmail.com