НАЈДЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ ЗА УСЛУГАТА ШТО ВИ Е ПОТРЕБНА

Пребарајте и филтрирајте ги нашите членови според услугите што ги нудат. Така лесно ќе го најдете преведувачот или толкувачот кој е најсоодветен за услугата што ви е потребна.

Prebaruvanje preveduvaci

Филтрирај според име и презиме

Користи го овој филтер доколку бараш конкретен преведувач.

Филтрирај според тип на толкување

Избери тип на толкување кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според тип на превод

Избери тип на превод кој ти е потребен и соодветниот јазик.

Филтрирај според сродна јазична услуга

Избери тип на сродна јазична услуга која ти е потребна и соодветниот јазик.

Филтрирај според специјализација

Избери специјализација што ти е потребна.

“ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале.”

Лукреција Маљковиќ Атанасовска

• MKD +389 078484384 •

• •


lukreciam@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на босански

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на босански

симултано толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на босански

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на босански

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на хрватски

толкување во судница:

од хрватски на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на босански

некнижевен (стручен) превод:

од босански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на српски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на хрватски

судски превод:

од хрватски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

хрватски

лекторирање:

англиски

гласовно коментирање (војсовер):

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Наташа Колеќевска-Георгиевска

• MKD +389 70369674 •

• Скопје •

Skopje


nkolekevska@yahoo.com

nkolekevska@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од српски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од српски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од босански на англиски

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски

 


ПРЕВОД


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

катица гароска ацевска

• MKD +389 70342867 •

• Скопје • Охрид


katicamk@yahoo.com


ТОЛКУВАЊЕ

 


ПРЕВОД

книжевен превод:

од англиски на македонски

книжевен превод:

од француски на македонски

книжевен превод:

од бугарски на македонски

книжевен превод:

од српски на македонски

книжевен превод:

од хрватски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Ана Попова-Манасиевска

• MKD +389 70737001 •

• Скопје •


anamanasievska@gmail.com

lingvakon@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Марија Беличева

• •

• Bologna, Italy • Скопје


marija.belicheva@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

шушотаж:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

шушотаж:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на италијански

симултано толкување од далечина:

од македонски на италијански

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на италијански

шушотаж:

од македонски на италијански

симултано толкување на лице-место:

од италијански на македонски

симултано толкување од далечина:

од италијански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од италијански на македонски

шушотаж:

од италијански на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на италијански

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од италијански на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на италијански

аудиовизуелен превод:

од македонски на англиски

аудиовизуелен превод:

од македонски на италијански

аудиовизуелен превод:

од италијански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

италијански

управување со проекти за превод:

италијански

управување со проекти за превод:

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Радомир Трајковиќ

• MKD +389 70515230 •

• Скопје • Куманово


radomir.trajkovic.zprm@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

лекторирање:

англиски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

македонски

создавање креативни содржини (копирајтинг):

англиски

транскреација:

македонски

транскреација:

англиски

локализација, интернационализација:

македонски

локализација, интернационализација:

англиски

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Марија Милева

• MKD +389 70714306 •

• Виница •


marijamileva06@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

 


ПРЕВОД

судски превод:

од италијански на македонски

судски превод:

од македонски на италијански

некнижевен (стручен) превод:

од италијански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на италијански


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Ајхан ШАБАН

• MKD +389 70600407 •

• Гостивар • Скопје


ayhansaban@yahoo.com

poliglotlat@yahoo.com


ТОЛКУВАЊЕ

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на турски

консекутивно толкување на лице-место:

од турски на македонски

 


ПРЕВОД

судски превод:

од македонски на француски

судски превод:

од француски на македонски

судски превод:

од македонски на српски

судски превод:

од српски на македонски

судски превод:

од македонски на хрватски

судски превод:

од хрватски на македонски

судски превод:

од македонски на италијански

судски превод:

од италијански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Сандра Ангеловска-Богатиноска

• MKD +389 71257717 •

• Скопје • Маврово и Ростуша

ул. „Антон Попов“ бр.1/3-6, Кисела Вода, Скопје


sangelovska@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на италијански

симултано толкување на лице-место:

од италијански на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на италијански

симултано толкување од далечина:

од италијански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на италијански

консекутивно толкување на лице-место:

од италијански на македонски

шушотаж:

од македонски на италијански

шушотаж:

од италијански на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на италијански

некнижевен (стручен) превод:

од италијански на македонски

судски превод:

од македонски на италијански

судски превод:

од италијански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Соња Китановска Кимовска

• MKD +389 70628486 •

• Скопје • Битола


sonjakitanovska@yahoo.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од македонски на англиски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

македонски

транскреација:

англиски

транскреација:

македонски

транскрипција:

англиски

транскрипција:

македонски

локализација, интернационализација:

англиски

локализација, интернационализација:

македонски

уредување машински превод (постуредување):

англиски

уредување машински превод (постуредување):

македонски

терминолошки услуги:

англиски

терминолошки услуги:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

управување со проекти за превод:

македонски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Нита Деари

• •

• Скопје • Куманово


nita_selimi@yahoo.com


ТОЛКУВАЊЕ

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на албански

некнижевен (стручен) превод:

од албански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од албански на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на албански

судски превод:

од албански на македонски

судски превод:

од македонски на албански

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Јане Божиновски

• MKD +389 70399867 •

• Скопје •


jane.bozinovski@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

аудиовизуелен превод:

од македонски на англиски

аудиовизуелен превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

лекторирање:

македонски

лекторирање:

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Наташа Атанасовска

• MKD +389 70341502 •

• Куманово • Скопје

Доне Божинов 12/1, 1300 Куманово


ilievskanatasha@yahoo.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Магдалена Шитов

• MKD +389 78225899 • HRV +385 993543090

• Скопје • Хрватска

Скопје


Lsprevod@gmail.com

shitov.magdalena@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на германски

симултано толкување на лице-место:

од германски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од германски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на германски

симултано толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од германски на хрватски

симултано толкување на лице-место:

од хрватски на германски

симултано толкување на лице-место:

од босански на македонски

симултано толкување на лице-место:

од српски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на македонски

симултано толкување на лице-место:

од босански на германски

симултано толкување на лице-место:

од српски на германски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на германски

симултано толкување на лице-место:

од босански на англиски

симултано толкување на лице-место:

од српски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од црногорски на англиски

симултано толкување од далечина:

од македонски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на македонски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на англиски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на германски

симултано толкување од далечина:

од германски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од хрватски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на хрватски

симултано толкување од далечина:

од босански на македонски

симултано толкување од далечина:

од босански на англиски

симултано толкување од далечина:

од босански на германски

симултано толкување од далечина:

од српски на македонски

симултано толкување од далечина:

од српски на англиски

симултано толкување од далечина:

од српски на германски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на македонски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на англиски

симултано толкување од далечина:

од црногорски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од хрватски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од германски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на хрватски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од босански на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од српски на германски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од црногорски на германски

толкување во судница:

од македонски на германски

толкување во судница:

од германски на македонски

толкување во судница:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од македонски на полски

толкување во судница:

од полски на македонски

толкување во судница:

од македонски на хрватски

толкување во судница:

од хрватски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на германски

толкување во заедницата:

од германски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на англиски

толкување во заедницата:

од англиски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на полски

толкување во заедницата:

од полски на македонски

толкување во заедницата:

од македонски на хрватски

толкување во заедницата:

од хрватски на македонски

толкување во заедницата:

од англиски на германски

толкување во заедницата:

од англиски на хрватски

толкување во заедницата:

од англиски на полски

толкување во заедницата:

од германски на англиски

толкување во заедницата:

од германски на полски

толкување во заедницата:

од германски на хрватски

толкување во заедницата:

од полски на англиски

толкување во заедницата:

од полски на германски

толкување во заедницата:

од полски на хрватски

толкување во заедницата:

од босански на македонски

толкување во заедницата:

од босански на германски

толкување во заедницата:

од босански на англиски

толкување во заедницата:

од српски на македонски

толкување во заедницата:

од српски на англиски

толкување во заедницата:

од српски на германски

толкување во заедницата:

од црногорски на англиски

толкување во заедницата:

од црногорски на македонски

толкување во заедницата:

од црногорски на германски

толкување во заедницата:

од црногорски на полски

толкување во заедницата:

од босански на полски

толкување во заедницата:

од српски на полски

шушотаж:

од македонски на германски

шушотаж:

од германски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

шушотаж:

од хрватски на македонски

шушотаж:

од македонски на хрватски

шушотаж:

од англиски на германски

шушотаж:

од германски на англиски

шушотаж:

од хрватски на германски

шушотаж:

од германски на хрватски

шушотаж:

од хрватски на англиски

шушотаж:

од англиски на хрватски

шушотаж:

од босански на македонски

шушотаж:

од босански на германски

шушотаж:

од босански на англиски

шушотаж:

од српски на македонски

шушотаж:

од српски на германски

шушотаж:

од српски на англиски

шушотаж:

од црногорски на македонски

шушотаж:

од црногорски на германски

шушотаж:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од хрватски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од англиски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на хрватски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од босански на германски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од српски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на англиски

консекутивно толкување од далечина:

од црногорски на германски

консекутивно толкување од далечина:

од германски на хрватски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од германски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од хрватски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од полски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од босански на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од босански на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од босански на германски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од бугарски на хрватски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од српски на германски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од црногорски на германски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на германски

судски превод:

од германски на македонски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од македонски на хрватски

судски превод:

од хрватски на македонски

судски превод:

од македонски на полски

судски превод:

од полски на македонски

аудиовизуелен превод:

од македонски на англиски

аудиовизуелен превод:

од македонски на германски

аудиовизуелен превод:

од македонски на полски

аудиовизуелен превод:

од македонски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од англиски на македонски

аудиовизуелен превод:

од англиски на германски

аудиовизуелен превод:

од англиски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од англиски на полски

аудиовизуелен превод:

од германски на македонски

аудиовизуелен превод:

од германски на англиски

аудиовизуелен превод:

од германски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од германски на полски

аудиовизуелен превод:

од полски на македонски

аудиовизуелен превод:

од полски на англиски

аудиовизуелен превод:

од полски на германски

аудиовизуелен превод:

од полски на хрватски

аудиовизуелен превод:

од хрватски на македонски

аудиовизуелен превод:

од хрватски на англиски

аудиовизуелен превод:

од хрватски на германски

аудиовизуелен превод:

од босански на македонски

аудиовизуелен превод:

од босански на англиски

аудиовизуелен превод:

од босански на германски

аудиовизуелен превод:

од бугарски на македонски

аудиовизуелен превод:

од бугарски на германски

аудиовизуелен превод:

од бугарски на англиски

аудиовизуелен превод:

од српски на македонски

аудиовизуелен превод:

од српски на англиски

аудиовизуелен превод:

од српски на германски

аудиовизуелен превод:

од црногорски на македонски

аудиовизуелен превод:

од црногорски на англиски

аудиовизуелен превод:

од црногорски на германски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

управување со проекти за превод:

македонски

управување со проекти за превод:

англиски

управување со проекти за превод:

германски

управување со проекти за превод:

хрватски

управување со проекти за превод:

босански

управување со проекти за превод:

српски

управување со проекти за превод:

црногорски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Жаклина Поп-Ангелова

• MKD +389 70248403 •

• Центар [Град Скопје] • Центар [Град Скопје]

Шумадиска бр.3/1-5, 1000 Скопје


zpopangelova@gmail.com

jacqueline.pop-angelova@diplomatie.gouv.fr


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на француски

толкување во судница:

од македонски на француски

толкување во заедницата:

од македонски на француски

шушотаж:

од македонски на француски

симултано толкување на лице-место:

од француски на македонски

симултано толкување од далечина:

од француски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од француски на македонски

консекутивно толкување од далечина:

од француски на македонски

толкување во судница:

од француски на македонски

толкување во заедницата:

од француски на македонски

шушотаж:

од француски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на француски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на француски

консекутивно толкување од далечина:

од македонски на француски

 


ПРЕВОД

судски превод:

од македонски на француски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на француски

судски превод:

од француски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од француски на македонски

книжевен превод:

од македонски на француски

книжевен превод:

од француски на македонски

аудиовизуелен превод:

од македонски на француски

аудиовизуелен превод:

од француски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

лекторирање:

македонски

транскрипција:

француски

ревизија на превод:

француски

лекторирање:

француски

транскрипција:

македонски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Светлана Наумовска

• MKD +389 70352879 •

• Скопје • Скопје

11 октомври 10


preveduvac.angjelovska@gmail.com

s.amgelovska@sobranie.mk


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

толкување во судница:

од македонски на англиски

толкување во судница:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Марија Гиревска

• MKD +389 •

• Центар [Град Скопје] • Скопје


m.girevska@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

 


ПРЕВОД

книжевен превод:

од англиски на македонски

книжевен превод:

од македонски на англиски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

македонски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Зоран Ѓузелов

• MKD +389 77921927 •

• Струмица •


zoki.gjuzelov@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од англиски на македонски

судски превод:

од македонски на англиски

судски превод:

од германски на македонски

судски превод:

од македонски на германски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

транскреација:

македонски

транскреација:

англиски

локализација, интернационализација:

македонски

уредување машински превод (постуредување):

македонски

уредување машински превод (постуредување):

англиски

ревизија на превод:

англиски

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Игор Поповски

• •

• Скопје •


igorpp0711@gmail.com


ТОЛКУВАЊЕ

 


ПРЕВОД

книжевен превод:

од англиски на македонски

книжевен превод:

од шпански на македонски

книжевен превод:

од македонски на англиски

книжевен превод:

од македонски на шпански

аудиовизуелен превод:

од англиски на македонски

аудиовизуелен превод:

од шпански на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

англиски

ревизија на превод:

шпански

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ

Ирена Кацарски-Ќимова

• MKD +389 70308516 •

• Скопје • Охрид


kimovi@t.mk


ТОЛКУВАЊЕ

симултано толкување на лице-место:

од македонски на англиски

симултано толкување на лице-место:

од англиски на македонски

симултано толкување од далечина:

од македонски на англиски

симултано толкување од далечина:

од англиски на македонски

консекутивно толкување на лице-место:

од македонски на англиски

консекутивно толкување на лице-место:

од англиски на македонски

шушотаж:

од македонски на англиски

шушотаж:

од англиски на македонски

 


ПРЕВОД

некнижевен (стручен) превод:

од македонски на англиски

некнижевен (стручен) превод:

од англиски на македонски


СРОДНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ

ревизија на превод:

македонски

ревизија на превод:

англиски

терминолошки услуги:

македонски

транскреација:

македонски

транскреација:

англиски

управување со проекти за превод:

ПОВЕЌЕ ДЕТАЛИ