ФОРУМ

МЕСТО ЗА ДИСКУСИЈА, КОМЕНТАРИ И СПОДЕЛУВАЊЕ НА МИСЛЕЊА ПОМЕЃУ ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗПРМ

На оваа страница можете да побарате мислење, предлог за преводно решение или коментар за теми поврзани со преводот и толкувањето. Дискусиите се видливи само за членовите

ТЕМИ ВО ФОРУМОТ

Како би го подобриле функционирањето на ЗПРМ?

Како членови сигурно имате предлози за подобрување на работата на ЗПРМ, наведете ги во продолжение.

КОН ТЕМАТА

Како ви се допаѓа новиот веб-сајт?

До сега сигурно сте го прегледале новиот вебсајт, што мислите за него?

КОН ТЕМАТА

Дали треба да се зголемат препорачаните цени во Препораките за тарифирање?

Имајќи предвид дека се поскапува дали треба да се зголемат препорачаните цени во Препораките?

КОН ТЕМАТА

*Учесниците во форумот нема да добиваат автоматско известување за секоја нова тековна активност (нови теми, објави, коментари и сл.). Доколку сакате да следите некоја тема, ве молиме редовно навраќајте му се на форумот и проверувајте ги новостите.