ДОБРЕДОЈДОВТЕ ВО ЗПРМ

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕВЕДУВАЧИ И ТОЛКУВАЧИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ова е вашиот прв контакт со нас. Повелете, разгледајте и информирајте се за нашите активности и доколку сте преведувач или толкувач, добредојдени сте да ни се придружите

БРЗА НАВИГАЦИЈА

НАЈДЕТЕ ГО ТОА ШТО ВИ ТРЕБА

Кликнете на иконите подолу за да се зачлените, да најдете преведувач или, пак, да прочитате повеќе за нашето Здружение.

МИ ТРЕБА ПРЕВЕДУВАЧ ИЛИ ТОЛКУВАЧ

Лесно пронајдете го соодветниот преведувач или толкувач за вашиот проект.

САКАМ ДА СЕ ЗАЧЛЕНАМ

Регистрирајте се и направете го првиот чекор за зачленување во ЗПРМ

САКАМ ДА ДОЗНААМ ПОВЕЌЕ ЗА ЗПРМ

Разгледајте го нашето портфолио, за да дознаете повеќе за нас и нашето Здружение.

СЀ ЗА ЗПРМ

Сè што сакам да знам за ЗПРМ

Првенствено ЗПРМ се финансира преку годишните членарини што ги плаќаат членовите. Во иднина се планира наоѓање дополнителни извори на финансирање...

Детални информации за постапката за зачленување ќе најдете во делот Зачлени се, каде што ќе ја најдете Пристапницата која можете да ја пополните онлајн

Секоја година ЗПРМ изработува работен план, врз основа на предлозите на секторите. Овој план се дискутира на годишното собрание.

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ

ПРЕПОРАКИ ЗА ТАРИФИРАЊЕ И ЦЕНОВНИЦИ

Судскиот превод и толкување претставуваат специјализиран вид превод и толкување. 

Преку судскиот превод и толкување државата ги штити правата на учесниците во постапките што се одвиваат на јазик што не е нивниот мајчин јазик. Преводот и толкувањето треба да бидат со таков квалитет што ќе обезбеди правичност на постапката.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Преведувачите ќе се стремат да ги одржуваат највисоките стандарди во својата работа и да ги опслужуваат своите клиенти на најдобар можен начин, почитувајќи ги притоа односните закони, прописи, стандарди и добри практики.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Текстот во овие Препораки треба да им послужи на нарачателите на толкување како извор на информации за тоа што треба да очекуваат од аспект на услови за работа и чинење на толкувањето.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Преводот е специфична интелектуална услуга. Преводот не е стока за широка потрошувачка. Преводот е производ од процес на создавање. Секој превод е уникат и претставува авторско дело. Цената на преводот треба да му овозможи на професионалниот преведувач да ги покрие сите деловни трошоци и да оствари заработка.

ПРЕЗЕМИ ДОКУМЕНТ

АРХИВА НА ЗПРМ

ЈА СПОДЕЛУВАМЕ НАШАТА БОГАТА АРХИВА

Информации за дел од активностите што ги организиравме низ годините.

Slide
КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ГОДИШНИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Slide
ЕДУКАТИВНИ И ИНФОРМАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ
НАШИТЕ РАБОТИЛНИЦИ
Slide
ПРЕКУ СОБРАНИЕТО ЧЛЕНОВИТЕ УПРАВУВААТ СО ЗДРУЖЕНИЕТО
ГОДИШНИ СОБРАНИЈА

10 ГОДИНИ ЗПРМ

Со основачите поразговаравме за почетоците на Здруженнието

НАГРАДА ВАВИЛОН

НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР МЛАД ПРЕВЕДУВАЧ

Наградата за најдобар млад преведувач „ВАВИЛОН" има цел да ги охрабри и поддржи младите преведувачи и да поттикне врвен квалитет при преведувањето литературни дела од европските јазици на јазиците што се зборуваат во нашата земја.

Наградата е наменета за млади преведувачи на возраст до 26 години, државјани на Република Северна Македонија, кои преведуваат од официјалните јазици на Европската Унија на јазиците што се зборуваат во државата. Конкурсот се организира во форма на натпревар, при што кандидатите праќаат преводи на извадоци од прозни книжевни дела по свој избор во должина од 3000 до 5000 збора. Според условите во конкурсот, делата треба првично да се објавени во земја членка на ЕУ најмногу три години пред рокот за поднесување на пријавите и не треба да се преведени на целните јазици опфатени во конкурсот.

ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ НА ЗПРМ

Органот на управување на Здружението брои седум (7) члена, три (3) извршни и четири (4) неизвршни. Извршни членови на Органот на управување се претседателот, потпретседателот и секретарот на Здружението.

СТРУКТУРА НА ЗПРМ

Погледнете ги сите основачи и членовите на Органот на управување

НАСТАНИ НА ЗПРМ

КОНФЕРЕНЦИИ, ТРИБИНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Од 2012 година до денес нашето Здружение организираше вкупно 9 годишни конференции

Нашите членови учествуваат на многубројни меѓународни настани споделувајќи знаење и искуства со колеги од други земји

Редовно организираме трибини и дискусии на актуелни теми од интерес на членовите

ПРИДОНЕС НА ЗПРМ ЗА ПРОФЕСИJATA

Мислења, анализи, урнеци, концепти и изданија

Slide
ПРЕБАРАЈТЕ ЈА ЛИСТАТА СО ПРЕВЕДУВАЧИ
Нашето Здружение брои над 120 преведувачи кои нудат услуги на и од 31 јазици. Слободно пребарајте ги според услугата што ви е потребна.
Slide
ИЗБЕРЕТЕ ГО СООДВЕТНИОТ ТОЛКУВАЧ
Доколку имаТЕ потреба од толкување, во нашата база имаме над 50 члена кои нудат различни услуги поврзани со толкување.
Slide
ДОПОЛНИТЕЛНИ ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ
Доколку ви е потребна сродна јазична услуга, дел од нашите членови можат да ви помогнат.

НАШИТЕ ЧЛЕНОВИ

ЧЛЕНОВИТЕ СЕ НАШАТА НАЈГОЛЕМА ВРЕДНОСТ

Во ЗПРМ членуваат повеќе од 120 професионални преведувачи и толкувачи кои нудат услуги на повеќе европски и светски јазици

БИБЛИОТЕКА

НАЈВАЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ЗПРМ

Подготвивме бројни документи што се од корист за нашите членови и за сите кои имаат потреба од превод и толкување.